Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police

UCHWAŁA NR XXXV 367 2021 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police - (od 01.01.2022 r.)

UCHWAŁA NR XXIII 230 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.276.2020.KD z dnia 29 października 2020 r

 

Szczegółowe warunki świadczenia usług

UCHWAŁA NR XXXV 368 2021 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2021 zmieniająca uchwałę szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów... (od 01.01.2022 r.)

UCHWAŁA NR XXIII 231 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ... -(od 01.01.2021)

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.277.2020.KD WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 r.

 

Metoda i stawki

UCHWAŁA NR XLV/453/2022 RADY MIEJSKIEJ W POLICHACH z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XLVI/458/2022 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR  XXXVI 372 2021 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH Z DNIA 25 LISTOPADA 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 01.01.2022 r. z wyjątkiem par. 1 pkt 3, których wchodzi w życie od 01.07.2022)

UCHWAŁA NR XXIV 238 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...-(od 01.01.2021)

UCHWAŁA NR XXV 254 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...- (od 01.01.2021)

 

Ulga dla rodzin wielodzietnych

UCHWAŁA NR XXIV 239 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 27 października 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli....- (od 01.01.2021)

 

Deklaracje

Uchwała nr LXV.606.2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.11.2023 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXI.137.S.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  z dnia 20.12.2023 r.

UCHWAŁA NR XXXVII 398 2021 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH  Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R. zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (od 01.01.2022 r z wyjątkiem par. 2, który wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r. )

UCHWAŁA NR XXV 255 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ... - (od.01.01.2021)

UCHWAŁA NR XXIV 240 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli