2024 rok 

 

HARMONOGRAM WYWOZU BIOODPADÓW W SOŁECTWACH - 2024 ROK

 

HARMONOGRAM WYWOZU BIOODPADÓW W POLICACH (ZABUDOWA JEDNORODZINNA) - 2024 ROK

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z POSESJI Z TRUDNYM DOJAZDEM - 2024 ROK

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ NA TERENIE MIASTA POLICE I W SOŁECTWACH ORAZ W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ W SOŁECTWACH 2024 ROK

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ - 2024 ROK

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH W SOŁECTWACH - 2024 ROK

 

HARMONOGRAM ODPADÓW ZMIESZANYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ - MIASTO POLICE - 2024 ROK

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY POLICE - 2024 ROK

 

 

2023 rok 

 

Bioodpady - sołectwa 2023 rok

 

Bioodpady Police- zabudowa jednorodzinna 2023 rok

 

Harmonogram Wywozu Odpadów Segregowanych 2023

 

Harmonogram Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych i Sprzętu Elektronicznego w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Police i w sołectwach oraz w zabudowie wielorodzinnej w sołectwach 2023 rok

 

Harmonogram Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych Zabudowa Wielorodzinna - rok 2023

 

Harmonogram Wywozu Odpadów Zmieszanych na rok 2023 SOŁECTWA GMINY POLICE

 

Harmonogram Odpadów Zmieszanych z Zabudowy Jednorodzinnej - MIASTO POLICE - 2023 ROK

 

 

2022 rok

 

Bioodpady - sołectwa 2022 rok

 

Bioodpady - miasto Police 2022 rok

 

Odpady wielkogabarytowe zabudowa jednorodzinna 2022 rok

 

Odpady wielkogabarytowe zabudowa wielorodzinna 2022 rok

 

Odpady zmieszane - sołectwa 2022 rok

 

Odpady zmieszane - zabudowa jednorodzinna - miasto Police 2022 rok

 

Selektywna zbiórka w workach 2022 rok

 

 

 

2021 rok

 

Bioodpady - sołectwa 2021 rok

 

Bioodpady - miasto Police 2021 rok

 

Odpady wielkogabarytowe zabudowa jednorodzinna 2021 rok

 

Odpady wielkogabarytowe zabudowa wielorodzinna 2021 rok

 

Odpady zmieszane - sołectwa 2021 rok

 

Odpady zmieszane - zabudowa jednorodzinna - miasto Police 2021 rok

 

Selektywna zbiórka w workach 2021 rok