Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Tanowska 8 , Police (teren P.U.P. "TRANS-NET S.A.)
tel. 533 300 832

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00

sobota od 8.00 do 14.00

 

Do PSZOK-u przyjmujemy odpady komunalne pochodzące  z gospodarstw domowych:

papier,

tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe,

metal,

szkło,

bioodpady,

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

wykładziny i dywany,

zużyty, kompletny, sprzęt elektryczny i elektroniczny,

zużyte kartridże i tonery,

zużyte opony,

zużyte baterie i akumulatory,

chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach,

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

przeterminowane leki i opakowania po lekach,

świetlówki i żarówki,

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

odpady niebezpieczne.

Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami, muszą być posegregowane!

 

Do PSZOK nie przyjmujemy odpadów takich jak:

materiały izolacyjne: styropian budowalny, wełna mineralna, papa, pianka poliuretanowa,

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe,

części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii itp.),

odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),

odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji, w szczególności odpady

niebezpieczne (bez etykiet),

butle gazowe i gaśnice.

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u.

 

Limity odpadów przyjmowanych w PSZOK:

1) zużyte opony do 12 opon rocznie na gospodarstwo domowe;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 1000 kg rocznie na gospodarstwo domowe, w tym nie więcej niż:

  1. gruz – w ilości do 750 kg (jednorazowo nie więcej niż 150 kg);
  2. pozostałe odpady – w ilości do 250kg z zastrzeżeniem, że odpady takie jak: styropian budowlany, wełnę mineralna, papę, pianę poliuretanową należy zbierać i oddawać osobno w ilości nie większej jak 120L dla każdego z tych odpadów rocznie.

 

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. Mieszkaniec, który dostarcza selektywnie zebrane odpady do PSZOK z prowadzonego na terenie Gminy Police gospodarstwa domowego zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, adresu nieruchomości z którego pochodzą odpady i podpisania formularza zawierającego powyższe dane.

Osoba przekazująca odpad do PSZOK-u zobowiązana jest do samodzielnego umieszczenia odpadu zgodnie ze wskazówkami upoważnionego pracownika PSZOK.

W trosce o bezpieczeństwo korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

 

Wszystkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego w imieniu Gminy Police odpady komunalne z nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK mogą zgłaszać w terminie 7 dni, od daty wystąpienia nieprawidłowości:

  • telefonicznie pod nr tel.: 91 431-18- 38,
  • pocztą elektroniczną na e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pisemnie kierując korespondencję na adres: Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, w Wydziale Gospodarki Odpadami.

 

 

Regulamin PSZOK