Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach zorganizował dla szkół podstawowych w Gminie Police projekt  ekologiczny pn. „Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz”. Finał projektu odbył się 05.04.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej w Policach. Instytucjami wspierającymi projekt była spółka gminna „Trans-Net” oraz Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnym w Leśnie Górnym.

W projekcie wzięło udział 7 szkół podstawowych z Gminy Police, czyli około 1.000 uczniów, z czego 6 szkół uczestniczyło w zbiórce makulatury. Celem projektu było kształtowanie  postaw proekologicznych, jaką jest m.in. segregacja odpadów. Kształtowanie pozytywnej, trwałej postawy, świadomości i wrażliwości na problemy związane z odpadami i prawidłowym ich zagospodarowaniem. Cele te realizowano poprzez pogadanki ekologiczne na lekcjach na terenie szkół,  udział w konkursach tematycznych z różnych grup wiekowych. W klasach  I-III  uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Mamy rady na odpady”, w klasach IV-VI w konkursie fotograficznym „Segregacja w obiektywie”, natomiast uczniowie z klas VII-VIII uczestniczyli w konkursie graficznym „Prawidłowa segregacja odpadów”. Ponadto, uczniowie wizytowali instalacje w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, gdzie przetwarzane są odpady oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Spółce Trans-Net zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych. Uczniowie brali udział również w zbiórce makulatury. Łącznie zebrały 4 tony 740 kg makulatury. Najwięcej makulatury w przeliczeniu na ucznia zebrała Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach, która otrzymała bon pieniężny w wysokości 2.000 zł od spółki Trans-Net, natomiast szkoły uczestniczące w zbiórce otrzymały bon w wysokości 500 zł.

W projekcie ekologicznym pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 9 w Policach jako najbardziej aktywna placówka, biorąca udział we wszystkich działaniach projektu. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali upominki, a zwycięscy w poszczególnych konkursach tematycznych otrzymali dyplomy i nagrody.

Burmistrz Polic serdecznie dziękuje wszystkim uczniom oraz osobom zaangażowanym w I edycję projektu ekologicznego „Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz” i zaprasza do udziału w następnych latach.

Pamiętajmy, że wpojenie młodemu człowiekowi odpowiednich nawyków oraz wykształcenie w nim świadomości ekologicznych będzie procentować na dalszych etapach życia.