Ponad 70 dzieci ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Police, w miesiącu lutym, wizytowało EcoGenerator, czyli szczecińską „spalarnię odpadów”. W jednej z takich wizyt udział brał Pan Burmistrz Władysław Diakun oraz jego zastępca Pan Damian Walczak. Zwiedzanie spalarni odbywało się dla szkół, które wzięły udział w I edycji projektu „Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz”.

Uczniowie na własne oczy mogli się przekonać, gdzie dokładnie trafiają ich odpady komunalne, które nie są poddawane recyklingowi, i co się z nimi później dzieje. Gmina Police jest bowiem, jedną z Gmin, które korzystają z usług spalarni. Podczas zwiedzania instalacji dzieci dowiedziały się, że odpady nienadające się do recyklingu, są w zupełnie bezpieczny dla środowiska sposób unieszkodliwiane poprzez ich termiczne przekształcenie. Dzięki temu odpady nie zalegają na składowiskach odpadów, nie rozkładają się wiele lat zanieczyszczając glebę oraz atmosferę. Zamiast tego, w efekcie procesu spalania, powstaje energia cieplna dla ok. 30 tysięcy mieszkań oraz energia elektryczna służąca do zasilania sygnalizacji świetlnej, ładowania elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej, zasilania parku naukowo-technicznego Technopark Pomerania i inne. Co ważne, dużym zaskoczeniem dla każdego wizytującego był fakt, że po spaleniu odpadów do atmosfery nie dostają się żadne niebezpieczne substancje, a odpady poprocesowe takie jak żużel czy popiół wykorzystywane są później do produkcji kruszyw np. pod budowę dróg.

EcoGenerator to nic innego jak czysta energia z odpadów, elektrociepłownia, w której paliwem, zamiast tradycyjnego w Polsce węgla kamiennego są bezużyteczne odpady komunalne. Zakład jest jedną z ośmiu funkcjonujących obecnie spalarni w naszym kraju. Niebawem zostaną uruchomione kolejne, m.in. w Gdańsku i Olsztynie. W krajach europejskich znajduje się ok. 500 takich instalacji. Z uwagi zaawansowaną technologię w jakiej są budowane takie spalarnie, znajdują się one często w centrach miast, ponieważ nie generują nieprzyjemnych zapachów, a po spaleniu odpadów do atmosfery dostaje się niemal wyłącznie para, bez żadnych szkodliwych substancji.