Świątecznego drzewka możemy pozbyć się na kilka sposobów.

Od 2 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r., choinki żywe zostaną odebrane zgodnie z obowiązującym harmonogramem na odbiór bioodpadów. Powinny być wystawione przy pojemniku na bioodpady. Odebrane od mieszkańców drzewka zostaną rozdrobnione i trafią do kompostowni w Leśnie Górnym, gdzie razem z innymi odpadami organicznymi zostaną przetworzone na kompost.

Choinki sztuczne będą odbierane jako odpad wielkogabarytowy zgodnie z obowiązującym harmonogramem i zasadami.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami świąteczne drzewko można również zawieźć do PSZOK w Policach przy ul. Tanowskiej 8 .

Pamiętajmy! Choinka powinna być odpowiednio przygotowana do odbioru tj. bez ozdób, ziemi, bez doniczki lub stojaka oraz folii. Te należy wrzucić do odpowiednich pojemników.